top of page

שאלון דרגות שימוש

ענה על השאלות המוצגות ב"כן" ו"לא"
אם ענית על יותר מיותר מ6 שאלות ב"כן", אתה נמצא בדרגות העישון המזיקות

 

 - קשה לי לדמיין את חיי ללא קנאביס.

 - עישנתי כל יום בשבוע האחרון.

 - אם נגמר לי החומר אני נכנס ללחץ ומתקשה להתרכז עד שזה מסתדר.

 - הזיכרון והקורדינציה שלי נפגעו.

 - ויתרתי על פעילויות שנהגתי להנות מהן.

 - חלק גדול מהכסף שלי יוצא על קנאביס

 - שאני לא מסטול אני מחכה לרגע הבא שבו אהיה מסטול.

 - אין לי עניין משותף עם אנשים שאינם מעשנים.

 - אני מצפה לרגע הבא שבו אוכל לעשן.

 - ניסיתי להפסיק בעבר ונכשלתי.

 - הגראס הוא חלק מההגדרה העצמית שלי.

 - העישון פגע ביחסים עם משפחתי.

 - אני מאשים את השימוש בקנאביס בחלק מבעיותיי.

 

 

 

bottom of page