top of page

עלינו

 

"מתוך בחירה אישית" היא שיטת עזרה-עצמית להחזרת השליטה בהרגל צריכת הקנאביס, הדרך היא ע"י הפסקת עישון קנאביס למשך חודש, האתר נבנה על מנת ללוות את המשתמש בקבלת ההחלטה ובמהלך החודש.

השיטה מוגשת בחינם ברשת מאז שנת 2015 ועזרה לאלפי אנשים בהצלחה

 

צריכת קנאביס הינה פעולה נורמטיבית בעלת השלכות טובות ורעות על הצרכן, עקב אי החוקיות של החומר השימוש בו נעשה תחת מעטה חשאיות וללא מידע ומודעות מתאימים, אתר "מתוך בחירה אישית" אינו מעודד או פוסל צריכת קנאביס אלא מציע תמיכה בלקיחת שליטה על השימוש, בדיוק כמו כל חומר צריכה אחר.

 

בימינו אנו חווים בכל העולם ואט אט גם בארץ את שינוי היחס כלפי הקנאביס שהופך מקובל יותר ויותר, עם השינוי המבורך הזה, ראוי שגם אנחנו מעשני הקנאביס נלמד לעשות בחומר שימוש ראוי ומכבד, ולעזור לאלו מאיתנו שהעישון הפך בעבורם לתופעה שלילית.


לא במקרה מסתיים המנון הסטלנים הישראלי של הדג נחש "מה נעשה" במילים "צריך לצאת מזה" , בכל מעשן קנאביס מתעורר לפעמים הרצון לעשות הפסקה, ולשים את הקנאביס בצד לתקופה מסוימת, שיטת "מתוך בחירה אישית" צמחה מתוך עולם המעשנים ולטובת ציבור מעשני הקנאביס.

 

תכני האתר נכתבו על ידי אשל עוזר, חקלאי, כותב ופעיל למען לגליזציה ונגד מדיניות ההפללה של צמח הקנאביס.

 

 


 

"צריכת קנאביס הינה פעולה נורמטיבית בעלת השלכות טובות ורעות על הצרכן, עקב אי החוקיות של החומר השימוש בו נעשה תחת מעטה חשאיות וללא מידע ומודעות מתאימים, אתר "מתוך בחירה אישית" אינו מעודד או פוסל צריכת קנאביס אלא מציע תמיכה בלקיחת שליטה על השימוש, בדיוק כמו כל חומר צריכה אחר."

 

 

לא במקרה מסתיים המנון הסטלנים הישראלי של הדג נחש "מה נעשה" במילים "צריך לצאת מזה" , בכל מעשן קנאביס מתעורר לפעמים הרצון לעשות הפסקה, ולשים את הקנאביס בצד לתקופה מסוימת, שיטת "מתוך בחירה אישית" צמחה מתוך עולם המעשנים ולטובת ציבור מעשני הקנאביס.

bottom of page