top of page

אני רוצה להפסיק לעשן אבל בעצם אני לא מעשן כל כך הרבה וזה לא נורא

זה באמת לא נורא לעשן קנאביס, מצד שני זה גם לא כל כך נורא לא לעשן, העובדה היא שקיים בכם הרצון להפסיק לעשן, כדי לעזור לכם להעריך את מצבכם תוכלו למלא את השאלון הזה שיקבע מהם רמת וסוג העישון שלכם והאם מדובר בתחביב נחמד או בהתמכרות מוגזמת ומזיקה.

שימוש משני הסוגים האחרונים לרוב יגרום לירידה באיכות החיים.

דרגות השימוש

שימוש נסיוני – נסיונות ראשונים בקנאביס, ללא נזק וכמעט ללא השפעה

שימוש חברתי – צריכה לצרכי בילוי באירועים מסוימים לעתים לא קרובות, נזק מזערי.

שימוש קבוע – צריכה באופן קבוע כולל לבד לצד ימים נטולי שימוש.

שימוש לרעה – צריכה יומיומית לאורך זמן תוך תשומת לב והתעלמות מתופעות שליליות, קישור של הנאה מפעולות שונות לעישון, חרדה ממצב של "התייבשות".

התמכרות – שימוש יומיומי וארוך טווח תוך הופעת תופעות שליליות, שימוש אובססיבי וחוזר, השתוקקות לעישון הבא, קישור של כל פעולה מהנה לעישון קנאביס, רצון להמצא תמיד במקום שבו יהיה קנאביס בהישג יד.

bottom of page